Informatie

Wat kun je met NLP?


Je hebt  wel eens een gesprek dat 'niet lekker' verloopt. Een goed contact tussen jou en je gesprekspartner lijkt moeizaam tot stand te komen. Na afloop heb je een onbevredigend gevoel over het gesprek en misschien heb je zelfs het idee dat je niet hebt bereikt wat je wilde bereiken met het gesprek. NLP zou kunnen helpen om je doelen makkelijker te bereiken 
 

Wat kun je met NLP?  

  •  Weten wat je werkelijk wilt. 
  •  Evenwichtiger en gelukkiger in het leven staan. 
  •  Meer invloed op jouw eigen gedrag en communicatie ontwikkelen. 
  •  Denken in uitdagingen in plaats van problemen. 
  •  Doelen helder en positief formuleren. 
  •  In staat zijn om veranderingen door te voeren.
Soms lijkt het wel besmettelijk, en dat is een goed teken. Mensen die in aanraking zijn gekomen met NLP, of die er van een ander over hebben gehoord, blijven terug komen. Hoe dat kan weten we niet precies, het zal wel iets te maken hebben met de kracht van de technieken en het feit dat iedereen het kan leren. Onafhankelijk van opleiding of afkomst.

Wat is NLP?
Neuro Linguïstisch Programmeren, afgekort NLP, is een eigentijdse methode om effectief te communiceren. NLP bevat praktische en bruikbare methoden en technieken voor het verbeteren van jouw communicatie en persoonlijk functioneren. Mensen zijn gewoontedieren. Veel van wat wij van jongs af aan leren brengen wij onder in vaste patronen. We zijn ons van veel van deze patronen niet eens bewust. Dat komt omdat we deze mechanismen en patronen in de eerste jaren van ons leven al aanleren. NLP geeft je inzicht in de gedragspatronen van jezelf maar ook in die van anderen. Als je patronen bij jezelf doorziet, heb je de keuze om het gedragspatroon te houden (als het iets is wat je prettig vindt en wat bij jou hoort) of om het te veranderen (als het iets is wat je bijvoorbeeld aangeleerd hebt door hoe je omgeving met jou om ging of om gaat, maar wat je eigenlijk niet prettig vindt). NLP-oefeningen helpen om een bepaald gedrag te veranderen. In de communicatie zal je dan anders reageren op de ander, waardoor je ook weer een andere reactie terug krijgt. 

Kenmerkend voor NLP is dat het een model is voor bewustwording en flexibiliteit. Je ontwikkelt meerdere gedragsmogelijkheden om met een bepaalde situatie om te gaan. Het is een model om uit jouw bestaande denkkaders te treden en patronen te doorbreken, waardoor je effectiever wordt in communicatie en je doelen gemakkelijker kan bereiken. 

Patronen doorbreken
Neem bijvoorbeeld Miranda, een secretaresse bij een televisieomroep. Als zij in contact komt met een gesprekspartner die zich dominant gedraagt, trekt ze zich terug en voelt ze zich onzeker. Ze ervaart dit als zeer vervelend en wil graag anders omgaan met soortgelijke situaties. Door het doen van een NLP oefening ontdekt ze, dat als ze in contact komt met een dominante persoon, ze constant bezig is te bedenken wat de ander van haar zal denken. Hierdoor wordt ze erg onzeker, waardoor het contact niet prettig verloopt. Op het moment dat Miranda zich bewust is van het feit dat ze haar gevoel (en reactie) laat bepalen door wat ze denkt dat de ander van haar denkt, kan ze hier verandering in aanbrengen.  

Dit kan met een vrij eenvoudige NLP-oefening, waarbij het uitgangspunt is dat deze negatieve situatie vergeleken wordt met een positieve ervaring. Eerst wordt duidelijk waar Miranda in de negatieve situatie op gericht is (met haar denken, voelen, emoties en gedrag) en vervolgens leeft Miranda zich in in een positieve ervaring en ziet waar ze haar aandacht in die ervaring op richt. In de oefening zal de NLP-coach/trainer Miranda laten ervaren (voelen) hoe het is als ze in de negatieve situatie gebruik maakt van datgene wat ze in de positieve situatie wel tot haar beschikking heeft. Tenslotte helpt de NLP-coach Miranda om deze nieuwe vaardigheden voor toekomstige situaties beschikbaar te hebben. Nu kan ze in een nieuw contact met een dominante persoon anders omgaan met de situatie.

Waar komt NLP vandaan?
Neuro staat voor de hersenen, het menselijk denken. Door waar te nemen: zien, horen, voelen, proeven en ruiken ervaren wij. Vervolgens geven wij daar zelf betekenis aan. Die betekenis komt tot uiting in onze taal: de linguïstiek. De term Neuro Linguïstiek werd al in 1933 geïntroduceerd door Alfred Korzybski, de schrijver van het beroemde boek 'Science and Sanity'.

Richard Bandler en John Grinder hebben hier omstreeks 1975 programmeren aan toegevoegd. Zij veronderstelden dat mensen herhalende gedrags- en taalpatronen als vaste (computer)programma's in hun hersenen opslaan. Hun idee was dat als je de bouwstenen van gedrag en vaardigheden kent, je door het 'inprogrammeren' van deze bouwstenen dat gedrag of die vaardigheid ook zelf kunt leren. Het op deze manier overnemen van gedrag of vaardigheden, waarbij je een model gebruikt, heet in NLP modelleren.

Vooronderstellingen van NLP
NLP is gebaseerd op een aantal vooronderstellingen. Een aantal van deze vooronderstellingen zal ik hieronder noemen, hoewel er in werkelijkheid veel meer zijn.
 
 - We creëren ons eigen wereldmodel

Ieder mens is uniek en ervaart de wereld, zijn of haar omgeving, op de manier zoals hij of zij de eigen filters van waarden, normen, overtuigingen etc. hanteert. Met andere woorden: waarheid bestaat niet! Elke ervaring van jou of mij is subjectief en wordt door een ander per definitie niet op dezelfde manier waargenomen.

- In communicatie bestaat geen mislukking, alleen feedback

Mislukking bestaat niet, je krijgt feedback op wat je doet en als dat niet is wat jij of anderen hadden verwacht dan kun je vervolgens iets anders gaan doen. Van dingen die niet meteen gaan zoals je wilt kun je dus leren. Frustratie is bijvoorbeeld een belangrijk emotioneel signaal dat je iets kunt leren. Leren is komen van een plek naar een plek met meer mogelijkheden!

-  Elk gedrag is de beste keuze op dat moment en heeft altijd een positief doel voor degene die het gedrag heeft.

Wat je ooit ook hebt gedaan het was de beste keuze op dat moment. Iets is nooit zomaar een keuze, er zit altijd een positief doel aan verbonden, ook als je achteraf spijt hebt van je gedrag. En hetzelfde geldt voor anderen: hoe vervelend je iemand(s gedrag) soms ook vindt, diegene heeft er een positief doel bij. Soms ligt het positieve doel ergens in het verleden en is het een patroon geworden waardoor het positieve doel voor de persoon zelf en de omgeving niet meer zo zichtbaar is, maar het is er altijd. Je wilt met je gedrag immers iets bereiken wat voor jou belangrijk is: een gevoel, effect of beloning in welke vorm van dan ook. Als je weet wat je wilt bereiken, maar het gedrag waarmee je het bereikt is niet zo effectief, dan biedt NLP je mogelijkheden om gedragsalternatieven te ontwikkelen die jou ditzelfde gevoel, effect of beloning geven.

Geïnteresseerd in NLP?

Wil je meer weten over NLP dan kun je contact opnemen met Kristine Ates via het e-mail formulier op deze site. Kijk voor meer informatie over de trainingen op onze site bij de rubriek training, coaching, workshop.
 
 

 

 

 


Share our website