Informatie

Ingeschreven bij


KMK Trainingen is aangesloten bij het CRKBO, de Nederlandse Vereniging van NLP en bij de associatie van NLP professionals
 
Wat is het CRKBO?

De opname in het register gebeurt op basis van een audit dan wel een vrijstelling. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI wordt uitgevoerd door onafhankelijke organisatie CPION. Voor informatie over vrijstelling verwijzen we naar de Faq.

Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is.

Wat doet de NVNLP? 
De Nederlandse Vereniging voor NLP heeft als doel de kennis over en kwaliteit van NLP te bevorderen. Zij vormt een platform waar beoefenaars en ge�nteresseerden van NLP in Nederland en Belgi� elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

De NVNLP promoot de professionele toepassing van NLP in een groeiend scala aan toepassingsgebieden en is het aanspreekpunt voor een brede markt op gebied van NLP.

 

De vereniging organiseert voor haar leden bijeenkomsten, geeft INzicht, het tijdschrift voor NLP uit en ondersteunt werkgroepen, intervisiegroepen en kennisnetwerken. Daarnaast wordt elk jaar een intercollegiaal NLP-Najaarscongres georganiseerd.

 

Het bestuur van de vereniging organiseert jaarlijks twee ledenvergaderingen waar samen met kerngroepleden actief aan de besluitvorming van de NVNLP deelgenomen wordt. In samenwerking met de erkende NLP-opleidingsinstituten en de Algemene Ledenvergadering heeft de NVNLP een NLP-kwaliteitslabel ontwikkeld en ziet zij toe op de naleving van hieraan verbonden kwaliteitseisen.

 

De NVNLP is aangesloten bij de European Association for Neuro-Linguistic Programming (EANLP), die een overkoepelende taak heeft.

 

Wat is de Associatie van NLP Professionals (AvNLPP)?

De AvNLPP is een platform van ontmoeting en uitwisseling voor mensen die NLP toepassen bij de uitoefening van hun beroep. De vereniging is aangesloten bij de Europese Associatie voor NLP (EANLP), een associatie van NLP certificatieverenigingen uit verschillende Europese landen, onder meer gericht op:
- Kwaliteitsbewaking van opleidingen
- Europese gelijkheid van opleidingscriteria
- Uitwisselbaarheid van NLP-trainers en certificaten
- Maatschappelijke inbedding van NLP in de wereld van onderwijs, wetenschap en verschillende
  beroepsgroepen.

Doelstellingen van de AvNLPP
De AvNLPP wil een bijdrage leveren aan het bereiken van de volgende doelen:
- vergroten van kennis over NLP en uitdragen daarvan
- bevorderen van de kwaliteit van NLP certificatie opleidingen in Nederland
- bevorderen van de Europabrede erkenning van Nederlandse NLP certificaten
- behartigen van belangen van de leden, onder meer met betrekking tot het ontwikkelen en 
  uitwisselen van kennis en vaardigheden.
 

Share our website