Training Workshops Coaching

Klik hier voor Persoonlijke Coaching en Teambegeleiding


Persoonlijke coaching en teambegeleiding 
 

Hoe kies je de juiste coach?

Een goede coach gebruikt verschillende technieken die jou helpen bij het  realiseren van het door jouw gewenste doel? Coaching geeft je inzicht in je blinde vlekken die je ontwikkeling in de weg staan.

In een coachingsgesprek wordt de huidige situatie onderzocht. Op basis hiervan wordt een probleemdiagnose gemaakt en worden er oplossingen bekeken. Hiermee worden de verworven inzichten in de praktijk gebracht.

Het stappenplan dat ik gebruik om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek is:

1.    Doel ( wat wil ik wel?)

2.    Huidige situatie

3.    Gewenste situatie

4.    Plan van aanpak

Persoonlijke coaching kan je helpen om twijfel en onzekerheden weg te nemen. Je kunt met de hulp van een coach beter communiceren en effectiever handelen.
Coaching zal je meer zelfvertrouwen en motivatie geven. Je gaat je leven in eigen handen nemen.

Door persoonlijke coaching:

 • Krijg je ruimte voor nieuwe keuzes en mogelijkheden.
 • Ervaar je meer ontspanning en plezier.
 • Voel jij je energieker en meer geinspireerd.
 • Word je gedrag effectiever.
 • Kan jij je beter verbinden met de ander.
 • Kan je gemakkelijker keuzes maken.
 • Krijg je meer eigenwaarde.
 • Word je assertiever.

Coachen is een proces, een traject. De ene vraag volgt op de andere. En de ene sessie volgt op de andere. De meeste coaching trajecten zijn minimaal 5 sessies.
Een coachingstraject is maatwerk. In de meeste gevallen bestaat een dergelijk traject uit een viertal fases:

1. De Intake
De doelstelling van de intake is kennismaken en vertrouwen opbouwen. Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in de kwaliteit van je coach.

2. De Analyse
Je vraagstelling en het doel van de coaching maak je, in samenspraak met je coach, concreet. Aansluitend stel je met je coach een plan van aanpak op.

3. Het Coachingsgesprek
Coaching bestaat uit een serie gesprekken waarin je aandachtspunten één voor één worden aanpakt. De in inzichten de je verkrijgt tijdens het coachingsgesprek pas je daarna in de dagelijkse praktijk toe.

Je ervaringen evalueer je aan het begin van het eerstvolgende coachingsgesprek. Afhankelijk van je vooruitgang wordt er verder gegaan met het aandachtspunt of wordt er een begin gemaakt met coaching van het volgende aandachtspunt.

4. De Evaluatie
Nadat het coachingstraject ten einde is gekomen neemt je coach enige maanden later contact met je op om je vooruitgang door te spreken. Indien nodig krijg je verdere begeleiding van je coach.
Teamcoaching
Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces richting succesvol(ler) team. Maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid, spanning. Dit zijn vaak lastige fasen die ieder liever vermijd, maar die met behulp van teamcoaching weer de overgang naar de volgende fase van een team met plezier, kunnen inluiden.
Het team gaat aan de slag met visie (wat is onze missie als team) en persoonlijke visie (wat maakt dat ik in dit team prettig kan weren en aan mijn ontwikkeling kan werken). Hoe zorgen wij met elkaar voor een goede dienstverlening. Welke ondersteunende condities vanuit de organisatie en het management zijn hiertoe nodig.

Teamcoaching is er op gericht om het team te helpen kwalitatief betere prestaties te realiseren, beter te leren en zich beter te ontwikkelen. Wil een team meer van zijn potentieel realiseren, dan moeten de belemmeringen worden teruggedrongen. Belemmeringen kunnen onder andere zijn: gebrek aan vertrouwen in andere teamleden, angsten, rivaliteit, verborgen agenda's, niet luisteren, geen zinvol collectief werk, vaste overtuigingen en standpunten. Maar ook langdurige, niet uitgesproken conflicten of een vertrouwenscrisis kunnen aanleiding zijn tot een (kortdurend) coachingstraject.

Een succesvol team
Een succesvol team slaagt er beter in de belemmeringen te bespreken en te verminderen. Je kunt zo'n team herkennen aan het schijnbaar ontbreken van hierarchie in relaties en aan stevige, kritische gesprekken. Voorts wordt er duidelijke feedback gevraagd en gegeven, worden er 'onmogelijke' doelen nagestreefd en is er een geconcentreerde activiteit, een intuitief gevoel waar elk teamlid zit en hoe het hem of haar vergaat. Er is gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelen en hulp of steun wordt gevraagd en aangeboden.

Rol van de coach
De rol van de coach is erop gericht het team te helpen om de belemmeringen te verminderen en een staat van een goede teamgeest te bereiken. Met teams werken we niet alleen aan de taak, de gewenste resultaten in de context van de markt en de eigen organisatie, maar ook aan het verhelderen van ieders persoonlijke stijl en de verbetering van onderlinge samenwerking. We hechten veel waarde aan het zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leerproces: 'Wees je eigen leider'. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen leiding geven aan jezelf en aan de ander, verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid geven, een afgestemde vorm van samenwerking binnen een heldere teamvisie.

Een aantal technieken om belemmeringen in teams te verminderen, zijn: 
 •  een gemeenschappelijke visie genereren
 •   interne en externe belemmeringen vaststellen
 •   basisregels over de onderlinge communicatie opstellen 
 • feedback stimuleren; eventueel levens- en carrieredoelen onthullen       
 •  kernkwadrant: valkuilen, allergie en uitdaging leren (h)erkennen
  conflicten aan de oppervlakte brengen.
De kosten zijn afhankelijk van de situatie en exclusief 21% BTW
 

Share our website